ความเหนื่อยที่ลงทุน

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2562

ความเหนื่อยที่ลงทุน
เพื่อทำบุญสร้างบารมี
สมชาติ..สมศักดิ์ศรี
มีคุณค่า..น่าชื่นชมฯ
๒๒ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.001126484076182 Mins