ความเหนื่อยที่ลงทุน

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2562

ความเหนื่อยที่ลงทุน
เพื่อทำบุญสร้างบารมี
สมชาติ..สมศักดิ์ศรี
มีคุณค่า..น่าชื่นชมฯ
๒๒ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010706345240275 Mins