ความงดงาม แห่งใจ ใครมีอยู่

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2562

ความงดงาม แห่งใจ ใครมีอยู่
ท่านผู้รู้ ยกย่อง ซ้องสรรเสริญ
ยึดทานศีล ภาวนา ศรัทธาเจริญ
มุ่งดำเนิน ทางสุขสันต์ นิรันดร์ใจ
เป็นคนงาม คนดี..ศรีศาสนา
เป็นคนกล้า คนแกร่ง แห่งยุคสมัย
เป็นคนจริง คนแจ้ง หลักแหล่งนัย
เป็นคนใช่ คนชัด..ศรัทธาธรรมฯ
๒๑ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.01506814956665 Mins