ตรุษจีน..ตรึกใจมั่น

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2562

ตรุษจีน..ตรึกใจมั่น
มุ่งใฝ่ฝันสร้างบารมี
“กตัญญูกตเวที”
กฎคนดีศรีชนเจริญฯ
๑๘ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.023760048548381 Mins