อัตตา หิ อัตตะโน นาโถฯ แปล

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2562

อัตตา หิ อัตตะโน นาโถฯ แปล
“ตนเองแล เป็นที่พึ่ง แห่งตนหนอ”
พึ่งคนอื่น ไม่ได้เรื่อง ฝันเฟื่องรอ
สมเด็จพ่อ พุทธองค์ ทรงสอนนัย
อยากสำเร็จ สมหมาย ให้หมั่นสู้
เรียนให้รู้..ดูให้จำ..ทำให้ได้
เพียรฝึกฝน ทนปฏิบัติ ชัดแจ้งใจ
เห็นตัวตน ทั้งนอกใน ได้ชัดเจนฯ
๑๗ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0056228836377462 Mins