“นักแสวงหา”

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2562

“นักแสวงหา”
หาเรื่องบุญ หาเรื่องดี นี้ต้องหา
ต้องศรัทธา อาสาบุญ บารมีใส
ต้องอดทน ต้องต่อสู้ เสียสละใจ
บุญไม่มี ขายให้ หรือได้ฟรี
ส่วนเรื่องบาป เรื่องอบาย อย่าไปหา
เสียเวลา เสียอนาคต หมดศักดิ์ศรี
บาปต้องละ และต้องทิ้ง สิ่งไม่ดี
ตัวอัปรีย์ ทุกข์ถลำ ก่อกรรมเวร
๑๓ ต.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4