ทำบุญ..โมทนาบุญ

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2562

ทำบุญ..โมทนาบุญ
กระจ่างคุณมงคลใส
เกิดความสุขปลื้มใจ
ย่อมมีชัยนิพพานยล
ทำบาป..โมทนาบาป
จิตซึมซาบบาปชั่วหม่น
เกิดทุกข์เดือดร้อนกมล
ย่อมไปนรกตกอบายภูมิฯ
๒๕ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.0021102666854858 Mins