กวีก่อนนิทรา

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2562

กวีก่อนนิทรา
ทบทวนบุญ บารมี ที่เราสร้าง
ทุกสิ่งอย่าง เป็นคุณ เกิดบุญใส
อันปลาบปลื้ม สุขสันต์ อนันต์ชัย
ด้วยดวงใจ ศรัทธา สร้างบารมี
จงรักบุญ รักบารมี ความดีเถิด
ศีลธรรมเลิศ พรพิพัฒน์ สวัสดิ์ศรี
มุ่งเป้าหมาย “สุดธรรม ดุสิตบุรี”
ทำหน้าที่ ให้เคร่งครัด ปฏิบัติธรรมฯ
๒๒ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.015709801514943 Mins