ทั้งใจกาย ถวายชีวิต อุทิศศาสน์

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2562

ทั้งใจกาย ถวายชีวิต อุทิศศาสน์
ใจองอาจ ใจศรัทธา ใจกล้าหาญ
ดำเนินตาม รอยบาท ศาสดาจารย์
อุดมการณ์ สุดธรรม ฉ่ำชื่นฤทัย
เป็นชาวธรรม ชาววัด ชัดกระจ่าง
อยู่เพื่อให้ ไปเพื่อสร้าง ทางสุขใส
งามศีลธรรม งามปัญญา วิชชาชัย
เปี่ยมน้ำใจ ใสศรัทธา สร้างบารมี
๑๐ ม.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.004042132695516 Mins