สัมมาอะระหัง..เถิด

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2562

สัมมาอะระหัง..เถิด
บุญบังเกิดบารมีใส
ดวงธรรมผ่องอำไพ
ดวงใจสุขทุกข์มลาย
หลวงปู่..ผู้ค้นพบ
ทางสงบสว่างฉาย
เข้าถึงพระธรรมกาย
ทางเอกสายกลางกายา
หยุด..เป็นตัวสำเร็จ
ถ้อยคำเด็ดเคล็ดคาถา
เผยธรรมญาณวิชชา
พุทธศาสนาโชติสถาพร
เชิญเถิดท่านทั้งหลาย
ชนหญิงชายศิษย์ชินวร
ยึดธรรมหลักคำสอน
พุทธธรรมพรภาวนาเทอญฯ
๒๓ กันยาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017272218068441 Mins