ทำดี..ย่อมได้ดี

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2562

ทำดี..ย่อมได้ดี
ทำทุกที..ดีทุกหน
ทำดี..หน้าที่ตน
ทำเถิดชน..คนรักดีฯ
๔ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0011360685030619 Mins