สวดมนต์เพียรภาวนา

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2562

สวดมนต์เพียรภาวนา
สร้างบุญญาบารมีใส
เส้นทางสุขสว่างชัย
ทำไว้เถิดประเสริฐชนม์
หลักการพุทธศาสน์ย้ำ
ละชั่วกรรมบำเพ็ญกุศล
ภาวนากลั่นดวงกมล
พุทธดำรัสปฏิบัติเทอญฯ
๑๗ เมษาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0081744511922201 Mins