ยอดหญิง..ผู้ยิ่งใหญ่

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2562

ยอดหญิง..ผู้ยิ่งใหญ่
หญิงคนหนึ่ง ซึ้งรัก เจ้านักหนา
ทั้งชีวา สละได้ ให้เจ้าเสมอ
น้ำใจงาม ประเสริฐ คุณเลิศเลอ
ยามพบเจอ ยิ้มละมุน อบอุ่นอุรา
ครูคนแรก ของเจ้า เฝ้าสอนสั่ง
พรหมผู้สร้าง สุขหวัง ดั่งปรารถนา
พระอรหันต์ เปรียบได้ ใจเมตตา
หญิงคนนั้น คือมารดา เด่นวิไล
แม่“อดทน ต่อสู้ เสียสละ”นัก
แม่ประจักษ์ ยอดหญิง ผู้ยิ่งใหญ่
แม่เลี้ยงดู ปกป้อง ผองทุกข์ภัย
แม่นำฝัน แม่นำใฝ่..ชัยดำรง
แม่รักเจ้า เจ้ารักแม่ แน่วแน่หมาย
เจ้าเป็นชาย จงบวชเณร เป็นพระสงฆ์
เจ้าเป็นหญิง จงหยิ่งศักดิ์ รักษ์ยืนยง
ความซื่อตรง ศีลธรรม ความดีเทอญฯ
วันแม่ ๑๒ สิงหาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00076725085576375 Mins