การทำบุญ หลักวิชชา อย่าเรื่องมาก

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2562

การทำบุญ หลักวิชชา อย่าเรื่องมาก
อย่ายุ่งยาก มัวคิดคอย บุญถอยหนี
ศรัทธาครอง ปัญญาย้ำ ทำทันที
สมบัติมี เกิดเร็วพลัน อัศจรรย์ใจ
หากคิดช้า หรือทำช้า..เสียท่าวุ่น
จิตทุกข์ขุ่น เศร้าหมอง มิผ่องใส
บุญส่งผล ย่อมเนิ่นช้า อาจปราชัย
เสียสัจจะ เสียบุญใหญ่ เสียดายนักฯ
๗ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 Total Execution Time: 0.0013872663180033 Mins