วันเข้าพรรษา

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2562

พรรษา..พิสุทธิ์ใส หยุดนิ่งใจในกลางศูนย์
บารมีคุณธรรมพูน เพิ่มเพียรบ่มอุดมการณ์
พรรษา..พิสุทธิ์สุข กำจัดทุกข์โทษภัยพาล
บุญใหญ่มหาศาล สร้างตำนานวีรกรรม
พรรษา..พิสุทธิ์พิเศษ สั่งสมเหตุแห่งสุขล้ำ
“ทาน ศีล ภาวนา”นำ ใจชื่นฉ่ำถึงธรรมกาย
พรรษา..พิสุทธิ์เลิศ ดีบรรเจิดเด่นเป้าหมาย
เรียนเชิญมิตรหญิงชาย เข้าพรรษา..สาธุเทอญฯ
๓๑ กรกฎา ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0071090976397196 Mins