มุทิตาฯ มหาเปรียญเก้า

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2562

มุทิตาฯ มหาเปรียญเก้า
เอกเมธี ศรีปราชญ์ เปรียญเก้า
เอกน้ำเพชร สุกสกาว พราวรัศมี
เอกบุรุษ กองทัพธรรม นำชีวี
เอกพระดี ศรีศาสน์ ศรีชาติไทย
ท่านบากบั่น ศึกษา บาลีธรรม
ท่านเพียรย้ำ ปริยัติ ปฏิบัติใส
ท่านบวชบ่ม บารมี พลีกายใจ
ท่านมุ่งใฝ่ ศีลธรรม สุขกำจาย
อิทานิ สิริสวัสดิ์ กาลบัดนี้
บริษัทสี่ เทพพรหม พร้อมถวาย
น้อมวันทา ทัศนาการ ท่านเยี้องกราย
สืบทอสาย สันติธรรม สัมพุทธเทอญฯ
๒ สิงหาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00078445275624593 Mins