เป็นศิษย์คุณครูไม่ใหญ่

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2562

เป็นศิษย์คุณครูไม่ใหญ่
เปี่ยมหวังพลังใจใฝ่ฝัน
เสียสละทุ่มพลีชีวัน
เดิมพันสร้างบุญบารมี
อย่ามี..“ข้อแม้เงื่อนไข”
อย่าใคร่บาปข้องหมองศรี
อย่าท้อ..เพียรย้ำทำดี
อย่าหนีอย่าหน่ายคลายธรรม
๓ สิงหาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.001226798693339 Mins