วิสัยนักสร้างบารมี

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2562

วิสัยนักสร้างบารมี
เป็นนักบุญ นักให้ ใฝ่เสียสละ
หัวใจพระ-โพธิสัตว์ สุขสวัสดิ์ศรี
ย่อมเบาสบาย กายใจ ในความดี
มากไมตรี มากมิตร คิดชื่นชม
คือ“วิสัยนักสร้างบารมี”แท้
ควรแน่วแน่ แจ้งชัด ปฏิบัติสม
รับให้น้อย ให้ให้มาก มั่นนิยม
บำเพ็ญบ่ม “เสียสละ” เถิดพระโยมฯ
๒๖ กรกฎาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0097550829251607 Mins