“หวงคือไล่ ให้คือเรียก” ทรัพย์สมบัติ

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2562

“หวงคือไล่ ให้คือเรียก” ทรัพย์สมบัติ
เหตุผลชัด โอวาทธรรม คำพ่อสอน
อยากยากจน จงตระหนี่ หวงอาวรณ์
อยากรวยก้อน สมบัติใหญ่ จงให้เทอญฯ
๒๖ กรกฤฎาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013337175051371 Mins