หน้าที่..คนดี

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2562

หน้าที่..คนดี
อยู่สร้างภัย อยู่ไป..ทำไมเล่า?
อยู่ร้อนเรา ร้อนเขา เศร้าทุกข์เข็ญ
อยู่เกิดฟรี และตายฟรี หนี้ลำเค็ญ
อยู่แค่เห็น ว่าเป็นคน..แค่นั้นฤา?
เกิดเป็นคน มีคุณค่า มหาศาล
จงรักทาน ศีลธรรม นำยึดถือ
อย่าสร้างบาป อกุศล พ่นข่าวลือ
ทำลายรื้อ ชาติศาสนา แค้นฆ่ากัน
กัมมุนา วัตตะตี โลโกฯ แปล
“ความจริงแท้ สัตว์โลก ผู้โศกศัลย์
เป็นไปตาม กรรมสร้าง ทางชีวัน”
สำนึกมั่น ในหน้าที่..คนดีเทอญฯ
๒๗ มกรา ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0079452355702718 Mins