สุขสันต์...วันแห่งรัก

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2562

สุขสันต์...วันแห่งรัก
รักยิ่งนัก...รักตัวตน
ตนต้อง...ปองบุญผล
ผลกุศล...มงคลวิไล
เข้าวัด...ปฏิบัติธรรม
บารมีย้ำ...หยุดนิ่งใส
ทุ่มพลี...ชีพกายใจ
ให้สมคน...รักตนจริง
๑๔ ก.พ. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.03283988237381 Mins