เกิดเป็นมนุษย์ได้

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2562

เกิดเป็นมนุษย์ได้
ด้วยอาศัยบุญดีเลิศ
สร้างบุญบารมีเถิด
บุญชูเชิดบันดาลชัย
“เกิดแก่เจ็บตาย” สิ้น
คืนธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ
อยู่สร้างความดีไสว
ให้สมนามความเป็นคน
๑๕ ก.พ. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030346167087555 Mins