รางวัลแห่งชีวิต

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2562

รางวัลแห่งชีวิต
เบื้องหลังหรือเบื้องหน้า
หากศรัทธาเต็มดวงใจ
บารมีบุญ..ยิ่งใหญ่
อานิสงส์ได้ดุจเดียวกัน
อดทน..ต่อสู้..สร้าง-
บารมีวางชีพเดิมพัน
สำเร็จและสุขสันต์
คือ..“รางวัลแห่งชีวิต”ฯ
มาฆบูชา ๔ มีนาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0010354200998942 Mins