บรรพบุรุษ ชาวไทย ในบรรพกาล

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2562

บรรพบุรุษ ชาวไทย ในบรรพกาล
ได้สืบสาน ชนชาติ พุทธศาสนา
เป็นหลักใจ คู่แผ่นดิน ถิ่นธรรมา
ด้วยศรัทธา ด้วยชีวิต จิตวิญญาณ
สำนึกไทย สำนึกธรรม สำนึกจิต
พลีชีวิต ปกป้องศาสน์ ยิ่งอาจหาญ
มรดกธรรม มรดกไทย ให้ยืนนาน
เพื่อลูกหลาน ชาติไทยนี้ มีสุขเอย
๒๓ ก.พ. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015495498975118 Mins