“ดวงตา”ดี จับจ้อง มองความดี

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2562

“ดวงตา”ดี จับจ้อง มองความดี
“ดวงใจ”มี ศรัทธา ปัญญาไสว
“ดวงบุญ”สุข ปลื้มจิต ประสิทธิ์ชัย
“ดวงธรรม”ใส บริสุทธิ์ หยุดนิ่งเทอญ
๒๔ มกราฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0058634797732035 Mins