ความไม่กล้า..ทำให้ ใจหดหู่

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2562

ความไม่กล้า..ทำให้ ใจหดหู่
ความไม่สู้..ทำให้ ใจสิ้นหวัง
ความไม่จริง..ทำให้ใจ ไร้พลัง
ความไม่ชัง..ทำให้ใจ เย็นสบายฯ
๒๕ มกราฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.018172248204549 Mins