เพียงหนึ่งคำ หนึ่งกวี ที่สอนจิต

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2562

เพียงหนึ่งคำ หนึ่งกวี ที่สอนจิต
ความศักดิ์สิทธิ์ คุณค่า มหาศาล
น่าปฏิบัติ น่าศึกษา น่าจดจาร
บทตำนาน เพลงชีวิต พินิจนัย
"หยุดเป็นตัวสำเร็จ" เคล็ดหลวงปู่
จอมปราชญ์ผู้ ปราบมาร สานสุขใส
พระต้นธาตุ พระต้นธรรม หนุนนำใจ
อวยพรชัย บุญฤทธิ์ ประสิทธิ์คุณฯ
๑๓/๑๒/๕๕

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.00098398526509603 Mins