ถูกคือถูก ผิดคือผิด จิตตรงซื่่อ

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2562

ถูกคือถูก ผิดคือผิด จิตตรงซื่่อ
ต้องยึดถือ คืลธรรม นำสุขศานต์
หลักคำสอน พุทธองค์ ผู้ทรงญาณ
ไปนิพพาน สวรรคได้ ต้องใสฤดี
บุญหล่อสวยรวยฉลาดสมปรารถนา
เมื่อมีมาต้องมุ่งสร้างอย่างเต็มที่
หล่อรูปเหมีอน "พระมงคลเทพมุนี"
บุญทับทวีบารมีลํ้า...สุดธรรมชัยฯ
๑๙/๐๕/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.0053376158078512 Mins