ผู้นำ

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2562

ผู้นำ
คนใจกว้าง...ใจใหญ่...ใจยุติธรรม
คนแนะ-นำ ช่วยคน พ้นทุกข์เข็ญ
คนกล้าหาญ รับผิด-รับชอบเป็น
คนสงบเย็น ยึดธรรม นำชีพมลาย
อยู่เพื่อให้ ไปเพื่อสร้าง ทางสุขสันต์
เสียสละปัน นํ้าใจแผ่ แก่มิตรสหาย
เปียมเมตตา อภัยจิต มิตรหญิงชาย
คุณความหมาย สมนามลํ้า ผู้นำชนฯ
๐๑/๐๕/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.061057766278585 Mins