วัสสกาลกวี

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2562

วัสสกาลกวี
ขอขมา..ลาโทษกัน
เพราะเรานั้นไม่สมบูรณ์
เมตตาหมายเกื้อกูล
ประเพณี..ศรีชนเจริญ
โปรดให้..อภัยเพื่อน
แนะนำเตือนอย่าข้ามเมิน
พรหมจรรย์สุขสรรเสริญ
เพราะมิตรช่วยอวยเอื้อปันฯ
๑๒ กรกฎาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01495596965154 Mins