คิดบวก..คิดบ่มสร้าง สุขศรี

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2562

คิดบวก..คิดบ่มสร้าง สุขศรี
คิดลบ..คิดล่มดี ดับม้วย
คิดหมายมั่นบารมี คิดชอบ บวกนา
คิดอย่างผู้ฉลาดด้วย เด่นรุ้งโรจน์งาม
๑๔ กรกฎาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00076286792755127 Mins