รวมพุทธบุตร พระสงฆ์ ทรงศาสนา

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2562

รวมพุทธบุตร พระสงฆ์ ทรงศาสนา
รวมศรัทธา พลังรัก ประจักษ์ใส
รวมความดี ความงาม ความอำไพ
รวมดวงใจ สามัคคี พี่น้องกัน
ความเป็นทีม เป็นธรรม ร่วมสำนึก
ความรู้สึก รักช่วย อวยสุขสันต์
ความเป็นลูก หลวงพ่อ พันธุ์ตะวัน
ความแบ่งปัน เสียสละ อริยะชน
หมั่นฝึกหัด ปัดกิเลส เหตุร้อนทุกข์
เพิ่มความสุข ใสสว่าง ทางมรรคผล
ปฏิบัติตาม โอวาทพ่อ ก่อมงคล
เราทุกคน คือ”พี่น้อง ท้องเดียวกัน”
๒๐ กรกฎาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0011590838432312 Mins