เธอต้องรัก..ตัวเธอ เสมอสมัย

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2562

เธอต้องรัก..ตัวเธอ เสมอสมัย
เธอต้องให้..เสียสละ อย่าตระหนี่
เธอต้องรัก..เมตตา ปรารถนาดี
เธอต้องมี..ศรัทธา..กัลยาณมิตร!
๓ สิงหาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015705668926239 Mins