กวีวันพระ

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2562

กวีวันพระ
วันพระ..วันประเสริฐ!
วันก่อเกิดบุญบารมี
วันสว่างบริสุทธิ์ศรี
วันทำดีปฏิบัติธรรม
วันพระ..วันชนะมาร!
เพียรสืบสานงานเลิศล้ำ
ละชั่ว..สร้างดี..ประจำ
ทางสุขสราญนิพพานเอยฯ
๑๒ มิถุนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.044331483046214 Mins