อย่าประมาทในชีวิต

วันที่ 15 เมย. พ.ศ.2562

อย่าประมาทในชีวิต
 

อย่า..ประมาท ในชีวิต นะมิตรเพื่อน

ประมาท..เหมือน ตายพราก จากแก่นสาร

ใน..โลกมนุษย์ ไว้สร้างบุญ บารมีทาน

ชีวิต..ผ่าน ล่วงลับไป ได้เสบียงทุน

เป็นคำสอน โอวาท พระศาสดา

ประมวลมา เพียงหนึ่ง ซึ้งสารสุนทร์

“อย่าประมาท” ในชีวิต ศักดิ์สิทธิ์คุณ

เพียรสร้างบุญ บารมี ความดีเทอญฯ

๓ กันยาฯ ๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02039536635081 Mins