หากทำผิด ยินยอม พร้อมรับผิด

วันที่ 15 เมย. พ.ศ.2562

 

หากทำผิด ยินยอม พร้อมรับผิด

สำนึกจิต รักษ์ศีลธรรม นำศักดิ์ศรี

พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น พันธุ์คนดี

ยึดคำสอน พระมุนี ศรีศาสน์นิรันดร์

ฟังคำครู ตรองคำครู ทำตามครู

เปี่ยมกตัญญู จิตแน่วแน่ มิแปรผัน

จึงสมเป็น ลูกหลวงพ่อ พันธุ์ตะวัน

เพียรมุ่งมั่น ภาวนา สร้างบารมีฯ

๙ เมษาฯ ๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 

 Total Execution Time: 0.016631718476613 Mins