ในความไกล มีความใกล้ ให้ชิดชื่น

วันที่ 20 ธค. พ.ศ.2562

ในความไกล มีความใกล้ ให้ชิดชื่น
ในกลางคืน มีกลางวัน ให้ฉันเห็น
ในความทุกข์ มีความสุข เสริมประเด็น
ในความร้อน มีความเย็น ฉ่ำชื่นปอง


คือความจริง สถิตอยู่ คู่โลกหล้า
ได้ศึกษา ได้ซึมซับ สรรพสิ่งผอง
ได้รู้แจ้ง ได้รู้จัก หลักครรลอง
ท่วงทำนอง โลกธรรม บำรุงฤดี
๑๔ ส.ค. ๖๐

จากหนังสือสารธรรมคำกวี๔

 Total Execution Time: 0.00089578231175741 Mins