ชาวไทย...ที่รัก

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2562

ชาวไทย...ที่รัก
ไทยประจักษ์ ผ่องผุด พุทธศาสนา
บรรพบุรุษ รักเคารพ นบบูชา
ทุ่มชีวิต เพื่อรักษา มาเนิ่นนาน
ชาวพุทธ...ที่นับถือ
ทุกท่านคือ ชาวพุทธ สุดกล้าหาญ
พุทธศาสนา มีภัย ร้ายรุกราน
ร่วมประสาน ใจภักดิ์ รักษ์ศาสน์เทอญ
 ๒๗ ก.พ. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.094697817166646 Mins