“วันนี้...วันพระ”

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2562

.

“วันนี้...วันพระ” 
พึงลดละ เลิกทำ กรรมชั่วหมอง
ยึดทานศีล ภาวนา มรรคาครอง
ตามครรลอง แห่งพุทธะ ประพฤติตน
โกรธเกลียดกัน ทำไม ไร้สันติสุข
เกิดความทุกข์ ระทมท้อ ก่ออกุศล
จงให้อภัย เมตตาจิต มวลมิตรชน
เราทุกคน คือพี่น้อง ผองชาติไทย
๒๕ ก.พ. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0086971163749695 Mins