“คนจริง”..คือคนที่นิ่งสงบเย็น

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2562

“คนจริง”..คือคนที่นิ่งสงบเย็น
คนจริงนิ่งสงบได้ ใฝ่ธรรม
มิตอบโต้ด้วยคำ หยาบป้าย
ทำดีโดดเด่นย้ำ นำต่อ สู้แฮ
ย่อมชนะภัยพาลร้าย โรจน์รุ่งเรืองดี
๑๕ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 Total Execution Time: 0.0089992165565491 Mins