ทำบุญ..ทำความดี

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2562

ทำบุญ..ทำความดี
ย่อมเกิดมีความสุขสันต์
ตลอดคืนและตลอดวัน
เชื่อหรือไม่..ให้ทำดู
ทำบาป..ทำความชั่ว
ย่อมหมองมัวเศร้าอดสู
ตกนรกอบายภูมิอยู่-
อย่างทรมานเนิ่นนานนักฯ
๑๒ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0072234670321147 Mins