จักสร้างโบสถ์ โชติบุญ หนุนศาสนา

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2562

จักสร้างโบสถ์ โชติบุญ หนุนศาสนา
ด้วยศรัทธา สำนึกรัก บ้านเกิดถวาย
หวังแทนคุณ บุพพการี ดีเพริศพราย
เชิญญาติธรรม หญิงชาย ได้ร่วมบุญ
คนละเล็ก คนละน้อย ค่อยเสริมสาน
เมตตาทาน สละช่วย อวยเกื้อหนุน
รวมกำลัง ฟื้นฟูศาสน์ ประกาศคุณ
บารมีทุน เสบียงใหญ่..ไปนิพพานฯ
๑๒ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.005054501692454 Mins