ปลื้มบุญปลื้มบารมี

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2562

ปลื้มบุญปลื้มบารมี
ปลื้มความดีปลื้มกุศล
ปลื้มศาสน์ปลื้มสวดมนต์
ปลื้มสุขล้นปลื้มภาวนา
ปลื้มเถิดท่านทั้งหลาย
มิตรหญิงชายชาติชนกล้า
เจริญธรรมเจริญปัญญา
เจริญศรัทธาบารมีเทอญ
๒ พ.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.0012160340944926 Mins