ความจริง..แห่งชีวิต

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2562

ความจริง..แห่งชีวิต
วันคืนกาล..ผ่านไป ไม่หยุดนิ่ง
สรรพสิ่ง สรรพชน ได้ยลเห็น
เกิดแก่ตาย ทั้งหมด กฎประเด็น
ความจริงเป็น เช่นนี้ พี่น้องมิตร
อย่าประมาท เมามัว ทำชั่วบาป
จงซึ้งทราบ ตระหนัก รักษาสิทธิ์
ความเป็นคน มีบุญ หนุนเนรมิต
สืบชีวิต สร้างบารมี ความดีเทอญฯ
๑๐ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00086178382237752 Mins