อย่าเป็นคน คิดร้าย หมายอาฆาต

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2562

อย่าเป็นคน คิดร้าย หมายอาฆาต
ผูกพยาบาท จองเวร เข่นฆ่าผลาญ
ขี้น้อยใจ ใคร่จับผิด ชิดเชื้อพาล
เป็นทาสมาร หม่นทุกข์ ติดคุกกรรม
เป็นคนดี คนงามเถิด ประเสริฐนัก
มีความรัก ความเมตตา พาสุขฉ่ำ
คิดพูดทำ กรรมดีเด่น เป็นประจำ
ยึดศีลธรรม นำชีวัน สันติสุขเอยฯ
๖ เมษาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.001683501402537 Mins