วันพ่อ..ก่อบุญใส

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2562

วันพ่อ..ก่อบุญใส
ส่งบุญให้พ่อของฉัน
พ่อให้..กายชีวัน
พระคุณท่านนั้นมากมี
ลูกซึ้ง..สำนึกรู้
รักกตัญญูกตเวที
ศีลธรรมคุณความดี
ศรีชนชาติศาสน์นิรันดร์ฯ
๕ ธันวาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0090562701225281 Mins