อดีตกาล..ผ่านไป ไม่กลับย้อน

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2562

อดีตกาล..ผ่านไป ไม่กลับย้อน
อนาคต..ไม่แน่นอน พบถึงไหม
ปัจจุบัน..สำคัญยิ่ง เหนือสิ่งใด
ต้องสอนใจ ใฝ่ตระหนัก รักทำดี
เป็นปัจฉิม โอวาทธรรม สัมพุทธเจ้า
ทรงสอนเรา แจ้งชัด พรสวัสดิ์ศรี
“อย่าประมาท” ขลาดเขลา เมาชีวี
สร้างบารมี ประโยชน์ โสตถิคุณฯ
๙ กันยาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0059552828470866 Mins