คงความสวย..ด้วยความดี

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2562

คงความสวย..ด้วยความดี
คงความมั่งมี..ด้วยการให้
คงความสุขใส..ด้วยธรรมะ
แล้วคุณจักชนะ..นิรันดร์กาล
๓๑ มกรา ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015182181199392 Mins