ควรคิดดี.. พูดดี.. ทำดีเถิด

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2562

ควรคิดดี.. พูดดี.. ทำดีเถิด
ผู้ประเสริฐ ผู้เจริญ สรรเสริญหนอ
เริ่มวันนี้..เดี๋ยวนี้..อย่ารีรอ
ชมภาพก่อ เป็นแรงหวัง กำลังใจ
เพราะคนดี ความดี ศักดิ์ศรีมนุษย์
บริสุทธิ์ สะอาดสว่าง ทางสุขใส
วีรบุรุษ..วีรสตรี..ศรีชาติไทย
จารึกไว้ เป็นตำนาน นิรันดร์เทอญฯ
๖ กุมภาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001321816444397 Mins