หนึ่งนิยามแห่ง "กัลยาณมิตร"

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2562

หนึ่งนิยามแห่ง "กัลยาณมิตร"
"หนึ่งคน" รัก เมตตา ปรารถนาดี
"หนึ่งคำ" ชี้ เตือนจิต คิดเกื้อหนุน
"หนึ่งคิด" ตรอง มองเห็น เป็นทรัพย์ทุน
"หนึ่งค่า" ควร ขอบคุณ บุญของเรา
ต้องถนอมรัก ชี้งค่า "กัลยาณมิตร"
ผู้เตือนจิต เคียงกาย คลายทุกข์เหงา
เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ช่วยบรรเทา
พระพุทธเจ้า ทรงตรัสยํ้า สำคัญจริงฯ
๒๘/๐๑)/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.092974015076955 Mins