การได้เกิด เป็นมนุษย์ พบพุทธศาสน์

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2562

การได้เกิด เป็นมนุษย์ พบพุทธศาสน์
ในภพชาติ ปัจจุบัน นับอนันต์ผล
ที่คุณเคย อธิษฐาน บันดาลดล
สำนึกชนม์ สำนึกจิต คิดสร้างบุญ
เพราะบุญคือ พลังช่วย อวยสุขสันต์
สำเร็จพลัน อนันต์ฤทธิ์ เนรมิตหนุน
ให้ชีวิต สมบูรณ์สรรพ รูปทรัพย์คุณ
อย่าหลงวุ่น เหลิงประมาท คลาดทำดี
๑๐ ก.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.004742165406545 Mins